Aktuálne z Nádvoria

10.2.2021 – Nádvorie hlási: SOS KULTÚRA!

Tento týždeň sme na Nádvorí privítali nový svetelný objekt od združenia Archtung. Podobne ako predchádzajúce dielo od Martina Lukáča, aj SOS KULTÚRA malo svoju premiéru počas Bielej Noci. Pohyblivá svetelná inštalácia brázdila ulice Bratislavy, ale aj Košíc, nainštalovaná v električke. Prvý februárový týždeň zakotvila na Nádvorí – v priestoroch Trnavského rádia.

Už architekt Vladimír Dedeček tvrdil, že boj proti osudu môže človek urobiť len kultúrou. A tá, podľa jeho slov, vznikne len spoločenstvom. Autentická slovenská kultúra, ktorá už roky stojí skôr na zápale jej tvorcov než na koncepčnom prístupe štátu, dostáva však v posledných mesiacoch mimoriadne na frak.

Inštaláciou SOS KULTÚRA vyjadrujeme, spolu so združením Archtung, solidaritu všetkým ľuďom z kreatívnych odvetví a ich rodinám, ktorí boli ťažko zasiahnutí súčasnou krízou a nachádzajú sa tak v zložitej životnej situácii. Kvalita života desiatok tisíc ľudí bude v najbližších mesiacoch do veľkej miery závisieť od prijatia efektívnych opatrení zo strany štátu. Ide o varovný signál smerom k verejnosti, ktorý má za cieľ vizuálne upútať pozornosť na ľudský i spoločenský rozmer tohto problému, ktorého ignorovanie môže značne nalomiť étos našej kultúrnej identity.

Ako malá krajina dokážeme do európskeho spoločenstva prispieť kultúrou rovnakým dielom ako veľké krajiny. Bez nej totiž nie sme ničím. Kultúra, to nie je iba akási nástenka na chodbe úradu či milé vystúpenie na školskej besiedke. Je to krásna, tvorivá ľudská potreba, ktorá nás kultivuje ako spoločnosť, posúva ďalej ako jednotlivcov a robí nás tak všetkých lepšími.

Autormi projektu SOS KULTÚRA sú Dang The Anh, Adam Gajdoš, Juraj Izrael, Márk Mátis, Elena Šoltésová, Daniel Horňák a Róbert Slimák.

Viac o združení Archtung a jeho aktivitách sa dozviete na archtung.sk.

Späť na Home Page