KDE SA NÁDVORIE NACHÁDZA?

Hlavný vchod:

Štefánikova 4
Trnava 917 01

alebo vchod z námestia:

Trojičné námestie 5
Trnava 917 01

PRE VEREJNOSŤ

Nádvorie OZ
Štefánikova 4, Trnava 91701
info@nadvorie.com
+421 902 769 424

PRE MÉDIÁ

Dušan Vančo
Riaditeľ
vanco@nadvorie.com
+421 902 769 424

NÁDVORIE COWORKING

Nikola Kozmová
Community Manager
kozmova@nadvorie.com
+421 911 720 106