Kino

Kino: 10 rokov lásky + diskusia s Adamom Hanuljakom

Kino: 10 rokov lásky + diskusia s Adamom Hanuljakom

Režisér Adam Hanuljak osobne uvedie dokument o súčasných mladých rodinách a rád zodpovie akékoľvek vaše otázky.

10 rokov lásky

Adam Hanuljak / SR / 2017 / 95 min

Časozberný dokumentárny film vypovedá o problematike mladých rodín v súčasnej Európe. Zachytáva päť párov, ktoré sa pred viac ako desiatimi rokmi stali rodičmi. Sleduje ich životné osudy počas desiatich rokov (2006 – 2016) v päťročných intervaloch. Prevládajúce prvotné témy ako zmena životného štýlu alebo sociálno-ekonomická situácia časom ustupujú do úzadia a úvahy protagonistov smerujú viac k výchove detí, k partnerským vzťahom či krízam a vrcholia rozchodmi alebo smrťou.

Film sa zameriava na zobrazenie osobitého sveta jednotlivých párov, na ich vlastné reflektovanie zmeny či vývoja vo vnímaní samého seba, svojej rodiny a životných situácií. Intímne výpovede protagonistov filmu, ich konkrétne životné príbehy a vyrovnávanie sa s vlastnými špecifickými problémami hovoria o jedinečnej ľudskej skúsenosti, ktorá pramení z fundamentálnej úlohy človeka stať sa rodičom bez ohľadu na prekážky či politický kontext.

Adam Hanuliak (1980, Dunajská Streda) - vyštudoval réžiu dokumentárneho filmu na VŠMU a komparatívnu religionistiku na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave. Venuje sa dokumentárnemu filmu najmä so zameraním na sociálne minority, tvorbe divadelných projekcií a pôsobí ako lektor workshopov pre deti, mládež a seniorov zameraných na videotvorbu jednominútových filmov.

Mediálni partneri: CinemaView, trnava-live.sk, Trnavský Hlas, Mesto Trnava, MY Trnava, Trnavské Rádio, Trnavsko

DÁTUM A ČAS:
NEDEĽA | 11 NOV | 18:00
PRIESTOR:
Malý Berlín
ORGANIZÁTOR:
Malý Berlín
VSTUPENKY:
Vstupné: 3,- EUR
FACEBOOK:
VSTUPENKY:
Vstupné: 3,- EUR
FACEBOOK:
CELÝ PROGRAM