Koncert

Paľa & Fančovič – Weinbergove sonáty pre husle a klavír / b minor

Paľa & Fančovič – Weinbergove sonáty pre husle a klavír / b minor

Pri príležitosti 100. výročia narodenia ruského skladateľa poľského pôvodu Mieczysława Weinberga pripravil M. Paľa (husle) a L. Fančovič (klavír) kompletný súbor šiestich Weinbergových sonát pre husle a klavír, z ktorých tri zaznejú v Trnave.

Hudba Mieczysława Weinberga patrí medzi skryté poklady 20. storočia. Weinbergov hudobný štýl bol významnou mierou ovplyvnený jeho súčasníkom a blízkym priateľom Dmitrijom Šostakovičom, židovskou, poľskou a moldavskou ľudovou hudbou. Mnoho Weinbergových kompozícií sa dotýka témy vojny, ktorá ho tragicky ovplyvnila.

Milan Paľa a Ladislav Fančovič patria k špičkovým predstaviteľom európskeho interpretačného umenia a ich vystúpenia k tomu najlepšiemu, čo môžete zažiť na slovenských koncertných pódiách. Obaja medzinárodne etablovaní umelci sú známi tým, že často a radi búrajú zaužívané predstavy o interpretácii klasickej hudby. Spolupracujú už od vysokej školy a na konte majú spoločné albumy s kompletným dielom husľových sonát od J. Brahmsa, L. van Beethovena, E. H. Griega, D. Šostakoviča či B. Bartóka.

Program kocnertu:

Sonáta pre husle a klavír č. 1, op. 12
Sonáta pre husle a klavír č. 3, op. 37
Sonáta pre husle a klavír č. 5, op. 53

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Komorné koncerty v Slovenských mestách.

DÁTUM A ČAS:
SATURDAY | 28 SEP | 19:00
PRIESTOR:
ORGANIZÁTOR:
Malý Berlín KÚPIŤ LÍSTOK
VSTUPENKY:
Predpredaj: 5,- EUR
Na mieste: 7,- EUR
FACEBOOK:
KÚPIŤ LÍSTOK
VSTUPENKY:
Predpredaj: 5,- EUR
Na mieste: 7,- EUR
FACEBOOK:
KÚPIŤ LÍSTOK
CELÝ PROGRAM