Diskusia

Prečo potrebujeme nájomné bývanie?

Prečo potrebujeme nájomné bývanie?

Pre koho je určené nájomné bývanie a aké úlohy má v meste plniť? Ako možno rôzne pristupovať k nájomnému bývaniu? Aké sú skúsenosti z Bratislavy, Košíc a Trnavy a čo sa navzájom môžu od seba učiť?

Diskutovať o téme nájomného bývania budú Martin Freund z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Alena Vachnová z Nadácie DEDO a zástupca mesta Trnava. Moderuje Miroslava Hlinčíková (Bronco n.o.).

Organizátor: Bronco n.o., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

DÁTUM A ČAS:
THURSDAY | 17 SEP | 18:00
PRIESTOR:
Malý Berlín
ORGANIZÁTOR:
Bronco n.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
VSTUPENKY:
vstupné: zdarma
VSTUPENKY:
vstupné: zdarma
CELÝ PROGRAM