Networking

Ranný mEAT s Myslitelňou vol.8

Ranný mEAT s Myslitelňou vol.8

Ranný meAT pokračuje. Nasledujúca téma bude: Nová kariéria.

Budeme sa venovať vykreslením si tzv. mapy sebarealizácie. Dostanete pár rád ako si vybudovať svoje profesionálne JA.
S lektorkou Veronikou Lukáčovou sa posunieme opäť o krok vpred.

Interaktívny workshop je vhodný pre všetkých, ktorí chcú pracovať na svojom osobnom a profesijnom rozvoji.

!!!Vstup na ranný meat je zdarma s povinnou registráciou vopred na: jana.pozdechova@myslitelna.sk. !!!

Lektorka Veronika Lukáčová: Vyštudovala psychológiu na FF UK, absolvovala trojročný výcvik v skupinových formách psychokorektívnej práce a tiež certifikovaný výcvik Systemického manažmentu a koučovania s celoštátnou platnosťou, rovnako ako aj systemických konštelácií a biznis konštelácií. Od roku 1993 pracuje v poradenstve a manažmente ľudských zdrojov v oblasti rozvoja jednotlivca a rozvoja organizácií. Je koučom, lektorom, facilitátorom a HR poradcom.

Mysliteľňa je koncept rozvoja organizácii, tímov aj jednotlivcov. Rieši dlhodobé transformačné programy meniace spôsob, akým ľudia vnímajú seba a okolitý svet, ako myslia, konajú, dosahujú výsledky, a to nielen v tíme, ale v celej organizácii.

Po networkingovej časti bude pre prvých dvoch vopred nahlásených záujemco k dispozícii priestor na „sample koučing“, teda 45-minutové individuálne stretnutie s koučom. (od 9:30-10:15 a 10:30-11:15)
O sample koučing sa postará Mgr. Jana Pozdechová. Vyštudovala Univerzitu J.A.Komenského v Prahe, odbor Andragogika (Vzdelávanie dospelých) a Riadenie ľudských zdrojov. Je certifikovaná facilitátorka osobnostnej psychodiagnostiky, absolventka výcviku biznis koučingu certifikovaného ICF. Má viac ako 13 ročné skúsenosti v HR biznise a tie ju priviedli k HR poradenstvu, lektorovaniu a koučingu.

Na nový koncept raňajok sa veľmi tešíme, prihláste sa a pridajte sa.
Začíname 22. októbra ráno o 8:30 hodine.

Tešíme sa na vás!
Donetworkovania priatelia.

DÁTUM A ČAS:
TUESDAY | 22 OCT | 08:30
PRIESTOR:
Coworking
ORGANIZÁTOR:
Nádvorie Coworking
VSTUPENKY:
Vstup voľný (registrácia povinná)
FACEBOOK:
VSTUPENKY:
Vstup voľný (registrácia povinná)
FACEBOOK:
CELÝ PROGRAM