Koncert

Trnavská hudobná jar 2019 - Anima mundi

Trnavská hudobná jar 2019 - Anima mundi

51. ročník festivalu klasickej hudby

ANIMA MUNDI

Unikátne kompozície v súzvuku kráľovského hudobného nástroja a jeho predchodcu – panovej flauty

Helmut Hauskeller, panova flauta /DE
Stanislav Šurin, organ /SK
(V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do kostola sv. Jakuba)

Otvárací koncert sa bude konať vo štvrtok 4. apríla v sále Marianum. Zaznie jedinečné vokálno-symfonické dielo Gustáva Mahler s názvom Pieseň o zemi v úprave orchestrálneho partu pre klavír. Účinkovať budú Trnavčania Lucia Duchoňová (alt), Kamil Mikulčík (recitácia), ako aj Jing Xing Tan z Číny a slovenský klavirista Maroš Klátik.

Festival pokračuje opäť v sále Marianum koncertom koncertom dvoch poľských umelkýň vo štvrtok 25. apríla. Sólové klavírne skladby v podaní sólistky s medzinárodným renomé Barbary Karaśkiewicz sa budú striedať s husľovými sólami (s klavírnym sprievodom) mladej poľskej umelkyne Magdaleny Ziarkowskej. Na programe budú diela poľských skladateľov ako F. Chopin, S. Moniuszko, R. Twardowski, K. Szymanowski a iní.

Organový recitál zaznie na historických organoch trnavskej baziliky v podaní umelca, ktorý celý život venoval výskumu, interpretácii a nahrávaniu organovej hudby Baskicka. Esteban Elizondo Iriarte predstaví tento unikátny repertoár vo štvrtok 9. mája.

V Synagóge – centre súčasného umenia Galérie Jána Koniareka sa predstavé akordeonista Tibor Iván. Umelec, ktorý pochádza zo Slovenska vyštudoval na Kráľovskej hudobnej akadémii v Helsinkách a tu aj ako vysokoškolský pedagóg pôsobí. Okrem toho patrí k interpretačnej špičke svojej generácie. V pôsobivom programe zaznejú skladby autorov od obdobia baroka až po súčasnosť, a to ako transkripcie, tak aj originálne kompozície pre akordeón.

Cieľom koncertu pre panovu flautu (Helmut Hauskeller) a organ (Stanislav Šurin) s titulom Anima mundi je uviesť tradičnú hudbu chrámovú a organovú hudbu v prostredí pre ňu netradičnom a osloviť tak nových poslucháčov. Návštevníci koncertu si môžu posedieť pri drinku v prostredí záhradnej reštaurácie. Vstup na tento koncert je voľný.

Vokálny koncert bude na 51. ročníku THJ patriť súbory Moravskí madrigalisti. V ich podaní si pod taktovkou Michala Dvořáka si vypočujeme jedinečnú duchovnú hudbu českej a moravskej proveniencie autorov z obdobia baroka (J. D. Zelenka, B. M Černohorský), ale aj 19. a 20. storočia (J. B. Foerster, A. Tučapský, J. Olejník), a to 8. júna v Evanjelickom kostole. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude určené na charitatívne účely, pre Denný stacionár Evanjelickej diakonie v Trnave.

K Trnavskej hudobnej jari posledných rokoch patrí neoddeliteľne aj veľký vokálno-inštrumentálny koncert. Tentokrát bude venovaný dielu veľkého barokového skladateľa Georga Friedricha Händla, a to z príležitosti spomienky na 260. výročie úmrtia tohto génia. Ako inak, táto hudba zaznie na dobových nástrojoch v podaní nášho najmladšieho súboru starej hudby Cuore Barocco pod vedením Tomáša Kardoša. Na programe dve vokálno-inštrumentálne skladby, tzv. anthemy a jeden zo slávnych organových koncertov. Händlove organové koncerty boli prvé skladby svojho druhu, kde organ znel ako sólový nástroj s orchestrom. Originalitu tomuto koncertu iste dodá aj to, že sólový sopránový part bude spievať rodená Angličanka Emily Bradley a sólový organový part Američan David di Fiore.

_________________________________________
MESTO TRNAVA, BACHOVA SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner festivalu

DÁTUM A ČAS:
STREDA | 15 MÁJ | 19:00
PRIESTOR:
Nádvorie
ORGANIZÁTOR:
Nádvorie
VSTUPENKY:
Vstup voľný
FACEBOOK:
VSTUPENKY:
Vstup voľný
FACEBOOK:
CELÝ PROGRAM