Diskusia

Umenie a počítačové videnie

Umenie a počítačové videnie

Počítačové technológie nie sú v umení žiadnou novinkou. O tom, ako sa v súčasnosti prepájajú, sa porozprávame s RNDr. Zuzanou Berger Haladovou, PhD.

Pozrieme sa na konkrétne projekty prepojenia počítačového videnia, rozšírenej reality a umenia, no neobídeme ani témy deep learning-u a big data alebo hlbokých sietí. Rozhodne to bude zaujímavý večer.

RNDr. Zuzana Berger Haladovová, PhD. vyštudovala na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde sa už vo svojej magisterskej práci venovala modelom počítačového rozpoznávania umeleckých diel a fotografií. V svojej dizertačnej práci, ktorú obhájila v roku 2014, sa zaoberala rozšírenou realitou a jej aplikáciami v prezentácii kultúrneho dedičstva. V súčasnosti pôsobí na svojej alma mater ako odborný asistent, kde sa venuje počítačovému videniu, virtuálnej a rozšírenej realite.

Mediálni partneri: trnava-live.sk, Trnavský Hlas, Trnava, Trnavské Rádio, Mesto Trnava a Trnavsko.

DÁTUM A ČAS:
UTOROK | 25 SEP | 19:00
PRIESTOR:
Malý Berlín
ORGANIZÁTOR:
Malý Berlín
VSTUPENKY:
Vstupné: 1,- EUR
FACEBOOK:
VSTUPENKY:
Vstupné: 1,- EUR
FACEBOOK:
CELÝ PROGRAM