Workshop

Workshop: Ukončime bezdomovectvo TERAZ

Workshop: Ukončime bezdomovectvo TERAZ

Nezisková organizácia Bronco Vás pozýva na workshop s Barborou Bírovou, pracovníčkou a výskumníčkou Platformy pre sociálne bývanie z Českej republiky.

Workshop je v prvom rade určený pre ľudí, ktorí pracujú s témou bývania, sociálneho bývania, resp. pracujú s ľuďmi bez domova.

Workshop sa uskutoční od 9.00 - 13.00 hod. v malej sále v Malom Berlíne.
Workshop je bezplatný, má však obmedzenú kapacitu (cca 15 ľudí).
Ukončenie registrácie: 6.11.2018 (utorok) - Vašu účasť potvrdíme najneskôr 8.11.2018.
Registračný formulár nájdete TU: https://goo.gl/forms/sstdRcCCmGWUtlBs1
Viac info: miroslava.hlincikova@savba.sk

Ukončime bezdomovectvo TERAZ!
Počas workshopu sa zameriame na nástroje, ktorými môžeme nastaviť proces zmeny vo fungovaní riešenia bezdomovectva na úrovni samosprávy. Povieme si, čo je to manažment bezdomovectva a na konkrétnych príkladoch v slovenskom prostredí si ukážeme, prečo nefunguje. Predstavíme si účinné spôsoby riešenia bezdomovectva z blízkeho i vzdialeného zahraničia a ich aplikovateľnosť v tunajšom prostredí. Ukážeme si, ako naštartovať proces zmeny tak, aby nastavený systém fungoval, bol udržateľný a viedol k ukončeniu bezdomovectva.

Barbora Bírová vyštudovala sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V doktorandskom štúdiu pokračuje na Karlovej univerzite v Prahe. Téme ľudí bez domova sa venuje dlhodobo. V Čechách pracuje v Platforme pro sociální bydlení, organizácii, ktorá sa venuje téme sociálneho bývania a ľudských práv. V rámci lobingovej a advokačnej činnosti sa sústreďuje na vytvorenie a prijatie zákona o sociálnom bývaní, pracuje ako poradkyňa pre ukončovanie bezdomovectva. V organizácii Anthropictures sa sústreďuje na výskumy zamerané na mestské prostredie a premeny mesta.

DÁTUM A ČAS:
PONDELOK | 12 NOV | 09:00
PRIESTOR:
Malý Berlín
ORGANIZÁTOR:
Bronco
VSTUPENKY:
Vstup voľný
Povinná registrácia
FACEBOOK:
VSTUPENKY:
Vstup voľný
Povinná registrácia
FACEBOOK:
CELÝ PROGRAM