Nádvorie Kampus

Nádvorie Kampus je ročný rezidenčný štipendijný program pre študentov a študentky z vysokých škôl a univerzít v Trnave. Program ponúka osobného mentora, školenia, workshopy, podnetné stretnutia a aktívnu komunitu.

Program pomáha rozvíjať nielen účastníkov a účastníčky, ale aj ich projekty. Okrem toho ponúkne šiestim inšpiratívnym účastníkom a účastníčkam ubytovanie v priestoroch Nádvorie Kampus, v historickom centre Trnavy.

kampus.nadvorie.com

O programe

Štipendijný program Nádvorie Kampus spája iniciatívnych mladých študentov a študentky denného štúdia na TRUNI, UCM a STU MTF. Cieľom programu je podporiť nadaných a aktívnych študentov do 26 rokov, ktorí zdieľajú hodnoty programu. Ten im pomáha v akademických snahách, poskytuje im priestor na osobnostný a profesijný rozvoj. Zároveň vytvára komunitu, ktorá bude v budúcnosti prínosom pre mesto a krajinu.

Si študent do 26 rokov prípadne poznáš niekoho, kto by sa mal do nášho programu pridať? Spoj sa s nami cez kontaktný formulár.

Mentoring a hostia

Dôležitou súčasťou programu je mentoring. V ňom spájame účastníkov a účastníčky Kampusu s mentorom alebo mentorkou. Mentor, ako osoba z praxe, pomáha a posúva. Študent alebo študentka má možnosť sa so svojím mentorom alebo mentorkou pravidelne stretávať a riešiť dôležité témy. Mentor či mentorka je počas trvania štipendijného programu človekom, ktorý nielen inšpiruje a odovzdáva skúsenosti, ale aj veľa naučí. Okrem iného pomáha budovať kontakty, ktoré sú v živote mladého človeka veľmi dôležité.

Súčasťou programu Kampus sú aj inšpiratívne večere s hosťami. Raz za dva týždne sa naši štipendisti stretávajú so zaujímavými hosťami, ktorí im porozprávajú svoj príbeh, a možno aj zásadne ovplyvnia ich život.

Znie to zaujímavo?

Harmonogram a podrobné informácie nájdete na kampus.nadvorie.com.

VIAC O PROGRAME