Nádvorie Magazín

Tlačený štvrťročník Nádvorie Magazín je neoddeliteľnou súčasťou priestoru pre súčasnú kultúru.

Nádvorie Magazín sa venuje aktuálnej kultúre, dianiu a zaujímavým ľuďom v Trnave, ale aj na mnohých iných miestach na Slovensku a v zahraničí.

Píšeme o tom, čo sami radi čítame.

magazin.nadvorie.com

Nádvorie Magazín je zdarma

Tlačená verzia Nádvorie Magazínu je zdarma a dostupná pri vchode na Nádvorie zo Štefánikovej ulice. Zároveň ho môžete nájsť v beer&bistro Akademia, pekárni Chlieb Náš, kaviarni Thalmeiner, bratislavskom White Dragon alebo dizajnovom obchode Kumšt.

Články uverejnené v tlačenej verzii nájdete takisto aj na magazin.nadvorie.com.

Aktuálne číslo 12

Jeden z prvých momentov po emigrácii do západného Nemecka sa mi vynára v pamäti, ako asi najvýraznejšia spomienka na moje detstvo. Rodičia ma prvý raz odniesli do škôlky a všetko bolo nové a nepoznané. Mala som iba tri roky, ale zmeny som ako každé dieťa cítila veľmi intenzívne. Dovtedy som nemčinu nikdy nepoužívala, neučila som sa ju, preto neviem, kde sa to vo mne vzalo. Vychovávateľke v škôlke som sa pozdravila: Guten Tag! Ako nič. Za krátky čas sa nemčina stala mojím prvým jazykom.

Čítaj viac

Chcete sa s nami spojiť, niečo nám odkázať alebo dať tip na zaujímavú tému? Napíšte nám! magazin@nadvorie.com

Vydavateľ:
Nádvorie OZ
Štefánikova 93/3, 917 01 Trnava
IČO: 51480476

Články uverejnené v tlačenej verzii nájdete takisto aj  na: magazin.nadvorie.com.