Pocta slobode

Je dôležité pripomínať si hodnotu slobody. Trnava si udalosti 17. novembra 1989 pripomenie zvukovými inštaláciami na budove Nádvoria, Divadla Jána Palárika, Radnice a Knižnice Juraja Fándlyho.

Podujatie prebieha 17. novembra od 16.00 do 21.00 h.

Prehrať zvukovú inštaláciu

 

Spoluorganizátori: Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Zaži v Trnave, Nádvorie, priestor súčasnej kultúry, Divadlo Jána Palárika, Malý Berlín, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.“

Hybným motorom Nežnej revolúcie boli umelci a študenti. „Herci, výtvarníci a hudobníci preto, lebo vtedajšia moc potláčala ich slobodný umelecký prejav a študenti z toho dôvodu, že 17. novembra štátna moc razantne zakročila voči ich pokojnej manifestácii,“ vysvetľuje Vladimír Oktavec. Keď sa českí študenti zišli na Deň študentov v Prahe, aby si uctili pamiatku Jána Opletala, pokojný pochod sa premenil na bitie študentov obuškami, počas ktorého bolo viac než 500 zranených.

Starší, ale stále aktuálny článok o tom, ako prišla sloboda do Trnavy, nájdete aj na našom magazin.nadvorie.com