Albrecht trio / b minor

Typ eventu
koncert
dátum
30. 09. 2023
čas
19:00
Miesto
Malý Berlín - Hlavná sála
fb event
Vstupné
predpredaj: 7 EUR, v deň podujatia: 10 EUR, študenti, seniori a ZŤP: 5 EUR

Príďte na druh‎ý koncert z tohtoročnej série cyklu súčasnej klasickej hudby B MINOR. Pozvanie naň prijal vynikajúci dychový‎ ansámbel Albrecht trio.

ALBRECHT TRIO založili poprední slovenskí hudobníci, ktorí dlhoročne pôsobia ako prví hráči nástrojových sekcií v orchestri Slovenská filharmónia. Vystupujú v zložení Matúš Veľas (hoboj), Jozef Eliáš (klarinet) a Peter Kajan (fagot). Prvý koncert odohrali na abonentnom koncerte SF v septembri 2020.

Pomenovanie nesú po skladateľovi a dirigentovi Alexandrovi Albrechtovi a jeho synovi pedagógovi a muzikológovi Jánovi Albrechtovi. Patrili medzi významné osobnosti bratislavského hudobného života. K ich odkazu chce voľbou repertoáru bratislavskej, slovenskej a európskej proveniencie prispieť aj zoskupenie Albrecht trio, preto nie je prekvapením, že v ich programe zaznejú kompozície J. Hatríka, J. Podprockého a Ľ. Rajtera.

PROGRAM KONCERTU:

Jacques Ibert
Cinq pièces en trio, pre hoboj, klarinet a fagot

 1. Allegro vivo 2.Andantino
 2. Allegro assai 4.Andante
 3. Allegro quasi marziale

Juraj Hatrík
Due movimenti per tre (Trio 2003), pre hoboj, klarinet a fagot

 1. Scherzo amabile
 2. Canzonetta anche dolorosa

Alexandre Tansman
Suite pour trio d’anches, pre hoboj, klarinet a fagot

 1. Dialogue
 2. Scherzino
 3. Aria
 4. Finale

Jozef Podprocký
Divertimento Op.45, pre hoboj, klarinet a fagot

 1. Capriccio
 2. Intermezzo
 3. Burlesca

Ľudovít Rajter
Quattro invenzioni pre hoboj, klarinet a fagot

 1. Allegro molto
 2. Allegro vivace
 3. Presto
 4. Allegro vivacissimo, quasi presto

PROFILY HUDOBNÍKOV

Matúš Veľas
Študoval hru na hoboji u Štefana Sklenku na Konzervatóriu v Košiciach a následne na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave pod vedením Petra Kosorína. Počas štúdií získal viacero ocenení z domácich a medzinárodných interpretačných súťaží. Ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s komorným orchestrom Cappella Istropolitana a so Slovenskou filharmóniou. Prvý profesionálny post získal v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu, kde v rokoch v rokoch 2011 – 2016 zastával funkciu prvého hobojistu. Okrem orchestrálnej a sólovej literatúry sa venuje aj komornej tvorbe (spolupracoval napr. s Daliborom Karvayom, Igorom Karškom a ď.)

Jozef Eliáš
Absolvoval štúdium hry na klarinete na Konzervatóriu v Bratislave (Peter Drlička) a na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave (Jozef Luptáčik st.) a doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici (Alexander Stepanov). Pedagogicky pôsobil na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v súčasnosti vyučuje na bratislavskom Konzervatóriu. Ako sólista sa predstavil so Slovenskou filharmóniou v Bratislave, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Slovenským komorným orchestrom a s Moyzesovým kvartetom. Intenzívne sa venuje aj komornej hudbe, spolupracoval so zoskupeniami Quasars Ensemble, Melos Ethos Ensemble, Una Anima, Societa Rigata, Slovenské dychové kvinteto, Mucha Quartet, Slovenské kvarteto, Bratislavské klarinetové kvarteto. Je držiteľom ocenenia Zlatá nota Slovenskej sporiteľne.

Peter Kajan
Študoval na Konzervatóriu (Marián Hlavačka) a na Hudobnej fakulte VŠMU (Jozef Martanovič) v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Zúčastnil sa aj na majstrovských kurzoch u Gábora Janotu. Bol členom Europa Philharmonie, spolupracoval s orchestrami a súbormi Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, SKO B. Warchala, ŠKO Žilina, Melos Ethos Ensemble, Ostravská banda a Slovenské dychové kvinteto. Účinkoval na podujatiach Viva Musica!, BHS, Košická hudobná jar, Orfeus, Večery novej hudby, Melos-Étos, Konvergencie, Pražská jar, Brnianska hudobná jeseň, Ostravské dni novej hudby a ďalších. Jeho repertoár siaha od renesancie po hudbu 20. a 21. storočia, premiérovo uviedol viacero diel slovenských autorov.

Podujatie z verejných zdrojov podporili: Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri: trnava-live.sk, TrnavskýHlas.sk, Trnavské rádio, Trnavsko.