Diskusný klub v Trnave: Od udržateľných budov k udržateľným mestám

Typ eventu
diskusia
dátum
31/05/2024
čas
15:00
Miesto
Malý Berlín
Organizátor
Malý Berlín
Vstupné
zdarma

Podpora transformácie miest na uhlíkovo neutrálne pomocou sieťovania a výmeny know-how so zahraničnými odborníkmi.

Diskusné kluby „Od udržateľných budov k udržateľným mestám“ majú za cieľ pomôcť a podporiť slovenské mestá v ich transformácii na uhlíkovo neutrálne. Slovenská republika sa zaviazala stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou krajinou. Mestá zohrávajú v tomto úsilí kľúčovú rolu. Na dosiahnutie tohto záväzku musia mestá pristupovať k rozvoju miest inovatívne a komplexne, posilňovať spoluprácu so širokým spektrom odborníkov, dodávateľov produktov a riešení, v neposlednom rade aj so samotnými občanmi, ktorým najviac záleží na rozvoji mesta a jeho budúcej podobe.

Súčasťou programu diskusných klubov je predstaviť produktové riešenia, praktické ukážky uplatnenia technických a technologických riešení, riešenia pre budovy, štvrte a mestá z hľadiska koncepcie rozvoja a obnovy, ktoré šetria energiu a materiálne zdroje, príklady dobrej praxe doma i v zahraničí a poskytnúť príležitosť na vytvorenie širšej spolupráce medzi zástupcami miest a odborníkmi, firmami a stakeholdermi.

Vstup je voľný, REGISTRÁCIA TU

Program / 15:00 – 20:00

15:00 – 16:00
Registrácia, občerstvenie a networking

16:00 – 16:25
Príhovor zástupcu mesta Trnava, Peter Bročka, primátor (TBC)
Medzinárodná spolupráca, Henriette van Notten, zástupkyňa veľvyslankyne Holandskej ambasády v SR
Rozvoj mesta Trnava, Ondrej Horváth, vedúci Odd. územného rozvoja a koncepcií
Od udržateľných budov k udržateľným mestám, Ľubica Šimkovicová, iEPD

16:25 – 17:55
Energeticky plusové štvrte ako základ uhlíkovej neutrality, Jeroen Brouwer BEng, MSc. Sr. Scientist/ PM – Strategy & Policy, TNO, Holandsko
Prednáška v anglickom jazyku.

Nízkoemisné zdroje energie, produktová prezentácia (TBC)
Uskladňovanie energie, Igor Krajčovič, REHAU, prezentácia

Ateliéry Nádvorie Trnava, Viliam Zajíček, Sadovsky & Architects

Stavebné materiály s nízkou uhlíkovou stopou, Jakub Čajko, Tepore, prezentácia
ESG “Environmental, Social, Governance” v praxi, VÚB Banka, Intesa Sanpaolo Group

17:55 – 18:30
Panelová diskusia

18:30 – 20:00
Recepcia, usporiadateľ Holandská ambasáda (TBC)

Keynote speaker:
Jeroen Brouwer BEng, MSc. Sr. Scientist/ PM – Strategy & Policy, TNO, Holandsko
„Energeticky plusové štvrte ako základ uhlíkovej neutrality“

V bývalej priemyselnej štvrti Buiksloterham na severe Amsterdamu už niekoľko rokov prebieha transformácia na štvrť so zmiešaným funkčným využitím. Staré budovy uvoľňujú miesto novým, cirkulárnym a energeticky plusovým budovám a tvoria novú vitálnu obytnú štvrť. V prezentácii Jeroen priblíži proces vytvorenia energeticky plusovej štvrte v Buiksloterhame a bude ilustrovať osvedčené postupy a skúsenosti získané z dvoch stavebných projektov v tejto oblasti. Ukážka nových energetických riešení, inteligentných a cirkulárnych budov a siete, ktorá umožní vznik miestneho trhu s energiou.

Záštitu nad podujatím prevzala veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku jej Excelencia
Gabriella Sancisi.
Podujatie pripravujeme v spolupráci s mestom Trnava, Odd. územného rozvoja a koncepcií.
Podujatie podporila Únia miest Slovenska.
Mediálni partneri
ASB / Archinfo / Koncept / admagazín
Finančný partner
VÚB Banka, Intesa Sanpaolo Group