Ján Baláž: Skok do banánov

Typ eventu
Výstava
dátum
13. 05. 2021
Miesto
Čepan Gallery
Organizátor
OZ Publikum.sk, Malý Berlín
Vstupné
Zdarma

Čepan Gallery prináša novú výstavu s názvom Skok do banánov od Jána Baláža.

Výstava reaguje na témy túžob a ich dopadu, nefunkčných návodov, ale aj významu či dočasnosti umeleckého diela. Autorova inšpirácia vychádza z nájdených edukačných tabúľ pre rôzne plavecké štýly, ktoré vyobrazujú fázy a techniku pohybu plavca. Do objektu však nezasahuje priamo, ale reaguje naň pomocou irónie, bizarnosti a pracuje s priestorom galérie. Zaujíma ho jednoduchá estetika, čistá vizualita a akási nostalgia za niečím minulým.

Ján Baláž
Študoval na Katedre pedagogiky výtvarného umenia na Trnavskej univerzite v Trnave, po ktorej pokračoval na VŠVU v ateliéri Intermédiá a multimédiá. Neskôr niekoľko rokov pedagogicky pôsobil na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave a od roku 2012 pôsobí ako dizajnér a idea maker. Aktuálne pôsobí v animačnom štúdiu CUBE to CUBE, kde zastáva pozíciu kreatívneho riaditeľa. V priestore Nádvoria spustil vlastný umelecký ateliér Makuki a projekt nesúci názov Rozkresli sa Trnava. Kurátorsky sa podieľa na výbere ilustrátorov pre projekt #TRNAVA.

Vernisáž: z dôvodu protipandemických opatrení nie je možná
Kurátorka: Soňa Jakubove
Trvanie výstavy: 13. 5. – 11. 6. 2021
Otvorené denne: 11.00 h. – 19.00 h

Prosíme návštevníkov o dodržiavanie protiepidemických opatrení.
- naraz môžu byť v galérii len 2 návštevníci (alebo členovia jednej domácnosti) 
- vstup je možný iba s respirátorom.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj v rámci projektu Malý Berlín 2020. Mediálny partneri: trnava-live.sk, trnavskyhlas.sk, Trnavsko a Trnavské rádio.