Je dnes čítanie pre deti náročnejšie ako kedysi?

Typ eventu
Prednáška
dátum
20. 05. 2021
Miesto
Online
Organizátor
Malý Berlín
Vstupné
Zdarma

Prečo deti málo čítajú? Za posledné roky nastal obrovský posun v oblasti technológií a médií, ktoré sa stávajú najväčším konkurentom čítania. Aký to má dopad na súčasné deti a ich motiváciu čítať?

O psychológii čítania a rozvoji myslenia porozpráva výskumníčka detského čitateľstva Univerzity Komenského – Ľudmila Hrdináková a o praktickom svete detského čitateľa šéfredaktorka najstaršieho detského časopisu Slniečko – Ľubica Kepštová.
Diskusia vznikla pod hlavičkou YPSALON – festival spisovateľov. V kultúrnom centre Malý Berlín sme sa rozhodli zorganizovať sériu diskusií, ktoré sa venujú témam slovenskej literatúry, prekladateľstva či aktuálneho literárneho diania.

Ľudmila Hrdináková


sa venuje výskumu detského čitateľstva a skúmaniu psychologických aspektov čítania rôznych vekových kategórií. Ako vedecká pracovníčka pôsobí na Katedre knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave. Je autorkou odborných a vedeckých publikácií, popri tom aj metodických publikácií a materiálov pre rodičov a vychovávateľov – Tajomstvo rozprávok, Krok za krokom k detskému čitateľstvu a pod., v ktorých sa venuje potrebe a dôležitosti čítania deťom už v najútlejšom veku.

Ľubica Kepštová

je šéfredaktorkou najvýznamnejšieho a najstaršieho časopisu pre deti – Slniečko, ktoré vydáva Literárne informačné centrum. Vyštudovala filozofiu a estetiku na FF UK v Bratislave. Ako autorka recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue a s revue Bibiana. Prekladá z češtiny a z angličtiny.
Moderuje: Ľubo Šulko

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Za podporu ďakujeme aj mediálnym partnerom: trnava-live.sk, trnavskyhlas.sk, Trnavsko a Trnavské rádio.