Making connections: UA – SK art networking III.

Typ eventu
networking
dátum
27. 09. 2023
čas
18:00
Miesto
Malý Berlín
fb event

Pozývame všetkých slovenských a ukrajinských umelcov a profesionálov z kultúry na tretí networking, na ktorom sa stretneme a zoznámime. Tentokrát znovu v trnavskom Malom Berlíne!

We invite all Slovak and Ukrainian artists and cultural professionals to the third networking, where we will meet and get acquainted. This time again in the cultural centre of Trnava – Malý Berlín!

SK:
Ak pracujete v kreatívnom sektore – píšete, kreslíte, fotíte, vytvárate dizajn, experimentujete s hudbou alebo pôsobíte v inom umeleckom odbore – pridajte sa k nám.

Pripravíme pre vás pohostenie aj čas na odprezentovanie svojich umeleckých a kultúrnych aktivít. Náš Networking poskytne priestor na prepojenie ukrajinských umelcov a umelkýň so slovenskými odborníkmi a odborníčkami.

Mnohí ukrajinskí umelci a umelkyne boli nútení pre vojnu prerušiť svoje aktivity, chceme tak podporiť vznik vzájomných kontaktov pre realizáciu slovensko–ukrajinských umeleckých spoluprác.

🗣 Jazyk podujatia: Slovenčina, Angličtina

Prezentácie:
Aby návštevníci lepšie spoznali vás a vašu prácu, v rámci večera vám dáme priestor na prezentovanie vašej práce.

Požiadavky na prezentácie:

 • Jazyk prezentácie: slovenčina/angličtina
 • Dĺžka prezentácie: 5 minút / max 10 slidov
 • Ak reprezentujete kultúrnu inštitúciu, povedzte o nej viac – čo robí, akými kultúrnymi projektami pomáha Ukrajine
 • Deadline pre poslanie prezentácií: 20. 9. 2023
 • e-mail: anna.siedykh(zavináč)malyberlin.sk
 • Pre účel registrácie prosím vyplňte dotazník.

EN:
If you work in the creative sector – write, draw, take photos, design, experiment with music or work in another artistic field – join us.

We will prepare a treat for you and time for you to present your artistic and cultural activities. Our networking will provide a space to connect Ukrainian artists with Slovak professionals.

Many Ukrainian artists were forced to interrupt their artistic activities due to the war, so we want to encourage the establishment of mutual contacts for the realization of Slovak-Ukrainian artistic collaborations.

🗣 Language of the event: Slovak / English

Presentations:
In order for visitors to get to know you and your work better, we will give you an opportunity to present your work during the evening.

Presentation requirements:

 • Presentation language: Slovak / English
 • Presentation length: 5 min / max 10 slides.
 • If you represent a cultural institution, tell us more about it – what it does, what cultural projects it helps Ukraine with.
 • Deadline for submitting presentations: 20 Sep 2023
 • e-mail: anna.siedykh(at)malyberlin.sk
 • For the purpose of registration please fill in the questionnaire.

Podujatie je súčasťou projektu Re-Source! Ukrajina, ktorý je financovaný Švédskym inštitútom.