Online diskusia: Strašidlo rodovej rovnosti?

Typ eventu
Výstava
dátum
31. 12. 2021
čas
19:00
Miesto
Online
Organizátor
Malý Berlín
Vstupné
Zdarma

Slovo gender – rod – v poslednom období rezonuje v spoločenskej diskusii často s výrazne negatívnou konotáciou.

Gender ako kultúrno-sociálny koncept a jeho chápanie a interpretácia smerom k laickej verejnosti podlieha stále výrazným stereotypom a nezriedka predsudkom. Signifikatný diskurz možno vidieť aj medzi odborníkmi v mediálnom, spoločenskom a verejnom priestore.

Prečo je gender – rod – takým háklivým slovom v slovenskej spoločnosti? Prečo sa stáva nástrojom ideologického a politického boja? Ako sme na tom s rodovou rovnosťou na Slovensku? Pred akými výzvami stojíme? Osciluje slovenská spoločnosť medzi bigotnosťou a xenofóbiou a liberálnym progresivizmom?
Na tieto i iné otázky sa pokúsi nájsť odpovede politológ Jozef Lenč spoločne s Oľgou PIETRUCHOVOU (odborníčkou na rodovú rovnosť) a so Zuzanou BRIXOVOU (riaditeľkou Odboru rodovej rovnosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky).

Oľga Pietruchová
Slovenská chemická inžinierka, avšak najmä ľudsko-právna aktivistka a feministka. Odborníčka na rodovú rovnosť, uplatňovanie gender mainstreamingu a rovnosti príležitostí, rodového vzdelávania a uplatňovania ľudských práv žien. Pôsobila ako riaditeľka pro-choice občianskych združení Možnosť voľby a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. V súčasnosti vedie oddelenie Odboru prevencie kriminality na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Zuzana Brixová
Odborníčka na medzinárodné a európske právo v ľudsko-právnej oblasti. Je členkou Poradnej rady projektu ATHENA – Horizont 2020 a pôsobí ako poradkyňa pre EU regulatory & Gender Equality pre KEGG, start-up pôsobiaci vo femtech. V súčasnosti je riaditeľkou odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pripravila Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021-2027 a príslušný Akčný plán.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za podporu ďakujeme aj mediálnym partnerom: trnava-live.sk, trnavskyhlas.sk, Trnavsko a Trnavské rádio.