Ing. arch. Tomáš Guniš: Paralelná Trnava

Typ eventu
prednáška
dátum
17. 03. 2021
Miesto
Online
Organizátor
Malý Berlín
Vstupné
Vstupné

Prednáška architekta Tomáša Guniša vás oboznámi s tým, ako by vyzeralaTrnava, keby sa naplnili predstavy architektov a plánovačov o ideálnom meste budúcnosti.

Trnava bola vo svojej minulosti predmetom a cieľom mnohých investičných zámerov, ktoré sa však nepodarilo zrealizovať. Ako by vyzerali naše sídliská alebo centrum mesta, ak by sa naplnili predstavy architektov?

Ako by sa na tvarovaní mestského urbanizmu prejavil rukopis známych architektov a bolo by z dnešného pohľadu dobré, alebo zlé, ak by sa ich myšlienky dotiahli do realizácie? Možno, že niekde v paralelnom vesmíre, kde história nabrala iný smer, sa tieto predstavy zrealizovali a naše mesto vyzerá úplne inak, ako ho poznáme.

Ing. arch. Tomáš Guniš
Vyštudoval STU v Bratislave a do roku 2019 pôsobil ako Vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava. S mestom dodnes spolupracuje ako externý špecialista v oblasti v architektúry, urbanizmu a územného plánovania. Jeho architektonická prax je zameraná hlavne na energeticky efektívne bývanie a udržateľnú a zelenú architektúru. Dlhodobo sa venuje problematike udržateľnej architektúry a adaptácii miest na zmeny klímy. V súčasnosti pôsobí ako architektonický špecialista v spoločnosti Saint-Gobain.