Raster špeciál: TYPOLAB

Typ eventu
prednáška
dátum
10. 05. 2022
čas
19:00
Miesto
Malý Berlín - Hlavná sála
Organizátor
Malý Berlín
Vstupné
2 EUR

Pod hlavičkou RASTER pravidelne uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu. Tento raz sme si pripravili tri špeciálne vydania, ktoré budú venované typografii. Prvú prednášku prednesie Ľubica Segečová pôsobiaca na pôde Katedry vizuálnej komunikácie a Ateliéru Typo na VŠVU a predstaví Typolab.

Typolab
je určený študentom diplomového bakalárskeho ročníka a študentom magisterského štúdia. Je zameraný na publikačný dizajn, typografiu, dizajn písma a tvorbu nových koncepčných postupov pri organizácii a formovaní informácie v súčasnom sociálnom a kultúrnom kontexte. Ateliér aktívne podnecuje k diskusii a úvahám. Poskytuje kontext založený na rozširovaní vedomostí z najaktuálnejších teórií humanitných vied. Je zameraný na osobnostný rozvoj, autonómny a zvedavý prístup k dizajnu pri riešení komplexnejších projektov (návrh písmovej rodiny, experimentálna typografia, atď.), kde je študent motivovaný riešiť otázky súvisiace s analyzovaným obsahom a je aktívne povzbudzovaný vytvoriť si k nemu svoj vlastný postoj. V procese štúdia prebiehajú autonómne kurzy a workshopy, ktoré vedú externí špecialisti. Ich obsah a zameranie sa líši v každom jednotlivom semestri. Rovnako ateliér navštevujú odborníci nielen z oblasti tvorby písma a typografie, ale aj teoretici umenia a filozofie, ktorí sú pozývaní na základe aktuálne riešenej problematiky.

Ľubica Segečová
grafická dizajnérka, pôsobiaca v Bratislave. Študovala na katedre vizuálnej komunikácie VŠVU, kde od roku 2021 aj pedagogicky pôsobí ako odborná asistentka a vedie prípravný kurzu Typo. V rokoch 2012–2014 tiež pedagogicky pôsobila v ateliéri Text Forma Funkce na Ostravskej univerzite. Vo svojej praxi vlastného malého štúdia sa venuje najmä knižnému dizajnu, tvorbe komunikačných stratégií, identít a to primárne v oblasti umenia a architektúry vo verejnom a treťom sektore. Medzi jej spolupráce patria inštitúcie ako Slovenská komora architektov, Fakulta architektúry STU, Kunsthalle Bratislava, Slovenská akadémia vied, či Akademie výtvarných umení v Prahe, časopis magdamag.sk, The Július Koller Society, Múzeum mesta Bratislavy a mnohé iné.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj. Za podporu ďakujeme aj mediálnym partnerom: Trnava-live.sk, TrnavskýHlas.sk, Trnavsko a Trnavské rádio.