Sci – fi filozofia: Prečo by (ne)chceli byť roboti ľuďmi?

Typ eventu
prednáška
dátum
25. 04. 2024
čas
19:00
Miesto
Malý Berlín
Vstupné
zadarmo

Roboti sú súčasťou sci-fi literatúry už viac než storočie. Presne o nich nám viac povie filozof Tomáš Károly.
Od čias Karla Čapka (R.U.R., 1921) sa autori a autorky literárnych diel zamýšľajú nad vzájomnými vzťahmi ľudí – tvorcov – a robotov (androidov) – poslušných v službách ľudí.
Prvý zákon robotiky, ktorý pred ôsmimi desaťročiami sformuloval legendárny Isaac Asimov, zakazuje robotom ublížiť človeku a vzoprieť sa svojmu osudu. Navzdory tomu sa v neskorších dielach čoraz častejšie objavujú roboti, ktorí sú fyzicky a mentálne podobní ľuďom, či ich dokonca prevyšujú. Objavujú sa otázky o podstate ľudskosti. Úvahy a pochybnosti o ľudskej prirodzenosti. Súčasťou diel je napätie medzi neľudskou substanciou a ľudským vzhľadom.
Čo nám hovoria príbehy o robotoch? O kom sú?
O ľudskej dokonalosti, alebo skôr hľadaním odpovedí na to, čo znamená byť človekom? Prečo by (ne)chceli byť roboti ľuďmi?

Tomáš Károly
je filozof, ktorý sa primárne zaoberá teóriou vedy a kauzalitou (príčinnosťou). Pracuje ako asistent na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Moderuje Jozef Lenč.