Strategické riadenie krajiny a ochrana biodiverzity

Typ eventu
prezentácia
dátum
29. 09. 2022
čas
17:00
Miesto
Malý Berlín

Prezentácia pozoruhodných enviromentálnych projektov Mesta Trnava v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.