Transcribing Climates: Concrete Cartographies

Typ eventu
prednáška
dátum
27. 04. 2024
čas
17:00
Miesto
Malý Berlín
Organizátor
Malý Berlín
Vstupné
zdarma

Na rezidenciu pre architektov k nám pricestovala Suha Hasan z Bahrajnu.
Vo svojej prednáške sa podelí o poznatky z praxe a o niektoré projekty, na ktorých pracovala v uplynulých mesiacoch. Podelí sa tiež o svoje poznatky z rezidencie a skúsenosti z Trnavy, kde pracovala s kartografickou metodikou a dokumentovala zmyslové zážitky a vplyv architektúry na jedinca.

Suha Hasan
je architektka a zakladateľka architektonickej praxe ASH so sídlom v Štokholme vo Švédsku. Pred ukončením štúdia architektúry sa vzdelávala a pracovala ako novinárka. Suha je tiež zakladateľkou Mawane, platformy pre výskum miest so sídlom v Bahrajne, a zakladajúcou členkou MSc [Modern Sudan collective], medzinárodnej pobočky Docomomo. Vedie projekt AA Visiting School Climate Cartographies, ktorý skúma klimatické zmeny zakotvené v tradícii. Získala doktorát v oblasti plánovania a analýzy rozhodovania. Jej výskum poskytuje pohľad na pôsobenie zastavaného prostredia pri vytváraní národných naratívov a dejín po získaní nezávislosti.

Prezentácia bude v angličtine bez prekladu

ENGLISH VERSION

In this lecture, Suha Hasan will share insights into her practice and some of the projects she has worked on over the past months. She will share her learnings from the residency and her experiences in Trnava through a cartographic methodology for documenting sensory experiences.

Suha Hasan
is an architect and founder of ASH, an architecture practice based in Stockholm, Sweden. Before completing an architecture degree, she trained and worked as a journalist. Suha is the founder of Mawane, a platform for urban research based in Bahrain and a founding member of the MSc [Modern Sudan collective], a Docomomo International Chapter. She runs the AA Visiting School Climate Cartographies, a project that explores climate change embedded within heritage. She earned a PhD in Planning and Decision Analysis. Her research provides insights into the agency of the built environment in producing national narratives and histories after independence.

Mediálni partneri
trnava-live.sk, TrnavskýHlas.sk, Trnavské rádio, Trnavsko