TRNAVSKÉ SOCHYZMY

Typ eventu
výstava
dátum
10. 03. 2022
čas
17:00
Miesto
Čepan Gallery
Organizátor
OZ Publikum.sk, Malý Berlín
Vstupné
zdarma

Výstava s názvom TRNAVSKÉ SOCHYZMY približuje niektoré zo súvislostí sochárstva vo verejnom priestore a snaží sa previesť diváka mestom s pohľadom aký nepozná. Pokúša sa predstaviť niektoré jeho historické kontexty ukryté v často nenápadných dielach.

Prostredníctvom fotografií vybraných sôch a reliéfov približuje rozličné témy a formy sochárstva, resp. to, ako sa menilo za uplynulých sto rokov.

Kurátor: Adrián Kobetič
Autorka fotografií a vizuálu: Petra K. Adamková
Trvanie výstavy: 11. 3. 2022– 30. 4. 2022
Otváracie hodiny: 11:00 – 19:00 hod

Mgr. Adrián Kobetič (*1995)
študoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne a na Pontificia Università Gregoriana v Ríme. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením, v rámci ktorého pripravil viacero výstavných projektov. V súčasnosti pracuje ako mestský kurátor v Trnave a zároveň je doktorandom na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

Mgr. Petra Klembarová Adamková, PhD. (*1988)
venuje sa organizovaniu podujatí, ich fotografovaniu a grafickému dizajnu. Graficky pripravila niekoľko publikácií, medzi nimi aj knižku o Kine Hviezda, a pracuje aj na dizajne výstav v Čepan Gallery. Vystavené fotografie dokumentárne zachytávajú stav trnavských sôch pre pripravovanú publikáciu mapujúcu umelecké diela 20. storočia vo verejnom priestore.

Prosíme návštevníkov o dodržiavanie protiepidemických opatrení.

Organizuje: OZ Publikum.sk a Malý Berlín
Výstavu z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Mesto Trnava. Prevádzku galérie podporuje Trnavský samosprávny kraj.