TTF 2024: Workshop Od telesnosti k materiálu a späť

Typ eventu
workshop
dátum
24. 06. 2024
čas
09:00
Miesto
Malý Berlín
Organizátor
Divadlo Jána Palárika
Vstupné
vstupné: 15 €

Teen Theatre Fest 2024

Ako vidia našu budúcnosť mladí ľudia? Prečo dizajnujeme kultúru nenávisti? A sme ochotní otvoriť náruč aj cudziemu človeku? Prvý ročník medzinárodného divadelného bienále festivalu rozvibruje citlivé rezonancie. Na pár dní sa Trnava stane bezpečným priestorom, ktorý pomocou inscenácií, debát, workshopov či koncertov prepojí publikum s tvorcami. Tak rozprúďte vlnu empatie, rešpektu a záujmu o inakosť spolu s nami!

Celý program festivalu nájdete na www.teentheatrefest.sk.

Workshop Od telesnosti k materiálu a späť

Účastníčkam a účastníkom ponúkajú možnosť spoznať postupy objektového, pohybového divadla a performancie. Workshop je zameraný na skúmanie vzťahu subjekt – objekt, na rozvíjanie tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s telom a objektom a rozvíjanie hravosti ako základného predpokladu kreativity. Pre účastníčky a účastníkov sa stáva intenzívnou platformou pre prehlbovanie tvorivých zdrojov a impulzov.

Workshop je určený pre študentov a študentky stredných a vysokých umeleckých škôl, žiakov a žiačky ZUŠ a všetkých nadšencov divadla.

Kapacita workshopu 15 osôb. Pre podrobnejšie informácie môžete kontaktovať Ivicu Franekovú e-mailom na ivica.franekova@djp.sk. Cena workshopu je 15 EUR.