Ukrajina – náš nepoznaný sused

Typ eventu
prednáška
dátum
26. 06. 2022
čas
10:00
Vstupné
Vstupenka/registračný poplatok: 5€, online predpredaj spustíme čoskoro

Wetzlerov Inštitút prináša svoj prvý vzdelávací program. Počas šiestich podujatí od júna do októbra 2022 sa zameriame na aktuálne výzvy a problémy stredoeurópske a východoeurópskeho regiónu. Určený je študentom, učiteľom stredných škôl, zamestnancom štátnej a verejnej správy, mladým profesionálom, ale aj širšej verejnosti s väčším záujmom o aktuálne témy.

V prvej časti programu, v nedeľu 26. júna 2022, sa budeme venovať Ukrajine. Historik Michal Šmigeľ participantov prevedie históriou a politickou situáciu Ukrajiny v 20. a 21. storočí. Dôraz bude kladený na konštituovanie Ukrajiny ako svojbytného národa a na udalosti, ktoré predchádzali vojne na Ukrajine. Druhou lektorkou bude kunsthistorička, kritička a novinárka Kateryna Iakovlenko, ktorá predstaví súčasné umenie a kultúru Ukrajiny.

Prvý blok bude prebiehať v slovenskom jazyku, druhý v anglickom.

Harmonogram
10:00 – 12:45 | Michal Šmigeľ o histórii modernej Ukrajiny
Prestávka na obed
13:45 – 16:30 | Kateryna Iakovlenko o súčasnom ukrajinskom umení a kultúre

Registrácia
Registrácia bude prebiehať na mieste pred začiatkom podujatia. Odporúčame si však vopred zakúpiť vstupenku, ktorá slúži ako registračný poplatok, keďže kapacita je obmedzená.

Kapacita: 20 účastníkov

Profily hostí

  • Michal Šmigeľ
    Je slovenský historik pôsobiaci na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckom výskume sa orientuje na výskum národných dejín, presídlenie Rusínov, ale aj na pôsobenia oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády (banderovcov) na území Slovenska v rokoch 1945 – 1947. K tejto problematike autor publikoval viacero štúdií a článkov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách a zborníkoch. V súčasnosti často komentuje „fenomén banderovcov“ a dianie na Ukrajine v slovenských médiách.
  • Kateryna Iakovlenko
    Odborníčka na vizuálne umenie, kritička a novinárka narodená v Luhansku. Pracovala ako kurátorka a programová manažérka v Donbas Studies Research Project v organizácii Izolyatsia (2014 – 2015), či ako výskumníčka a kurátorka verejného programu v PinchukArtCenter (2016 – 2022). Aktuálne pôsobí vo Viedni ako hosťujúci výskumník na Inštitúte pre humanitné vedy, kde sa venuje výskumu umenia počas politickej transformácie a vojny.

Podujatie je súčasťou šesťdielneho vzdelávacieho programu, ktorý v rámci projektu Wetzlerová správa podporila Férová Nadácia O2. Účastníkom ponúkne ucelený pohľad na dnešný turbulentný svet. Cyklus bude tematicky pokrývať diplomaciu a mediáciu konfliktov v 21. storočia, dianie na Ukrajine a v našom regióne, mediálnu gramotnosť a kritické myslenie, ako aj ich aplikáciu v praxi.

Absolvovanie všetkých šiestich podujatí bude odmenené certifikátom Wetzlerovho Inštitútu.