Znamená §8 návrat Hlavy V.?

Typ eventu
prednáška
dátum
05. 12. 2023
čas
19:00
Miesto
Malý Berlín - Malá sála
fb event
Vstupné
predpredaj: 3 EUR, v deň podujatia: 5 EUR, študenti, seniori a ZŤP: 2 EUR

Podľa nového stavebného zákona, ktorý začne platiť od apríla 2024, bude stavebník stavby financovanej z verejných prostriedkov povinný zabezpečiť, aby súčasť stavby tvorilo umelecké dielo v hodnote najmenej 0,5 % z predpokladanej hodnoty stavby. Dielo, ktoré sa má obstarať vo verejnej súťaži, má byť umiestnené na verejnom priestranstve alebo na verejne prístupnom mieste.

Ako bude tento proces fungovať? Je umelecká a architektonická obec na Slovensku na návrat umenia do verejného priestoru pripravená? Diskutovať o téme príde architekt, popularizátor a aktivista Martin Zaiček a historik a teoretik umenia, bývalý mestský kurátor Trnavy Adrián Kobetič.

Martin Zaiček
Architekt, ktorý sa venuje výskumu a propagácii architektonického dedičstva 20. storočia. Člen občianskeho združenia Archimera, DOCOMOMO Slovakia a umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia. Vo svojom vedeckom výskume sa venuje vývoju kúpeľnej architektúry medzi rokmi 1948 – 1989 na Slovensku. Je tiež spoluautorom publikácie Off season venovanej liečebnému domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, ktorého záchrane sa aktívne venuje posledné roky.

Adrián Kobetič
Teoretik umenia. Vyštudoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne a na Pontificia Università Gregoriana v Ríme. Po skončení štúdia pracoval ako kurátor v Nitrianskej galérii, neskôr ako mestský kurátor v Trnave. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení a na Trnavskej univerzite v Trnave.

Podujatie z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia a Mesto Trnava. Za podporu ďakujeme aj mediálnym partnerom: trnava-live.sk, trnavskyhlas.sk, Trnavsko a Trnavské rádio.